"Шүүхийн eрөнхий шүүгчийг Eрөнхийлөгч томилдог нь маш ноцтой"

Шүүгчийн сонгон шалгаруулалт болон томилгоо сэдэвт хэлэлцүүлэг 2020 оны тавдугаар сарын 6-нд боллоо. 
 
"Оюуны инноваци" төвөөс шүүгчийн хараат бус байдлын судалгааг 2015 онд явуулсан бөгөөд судалгааны үр дүнд шүүгчийг сонгон шалгаруулах, томилохтой холбоотой санал зөвлөмжүүдийг гаргажээ. Тухайлбал, өнөөдөр хэрэгжиж буй шүүгчийн сонгон шалгаруулалт төдийлөн үр дүнтэй, шударга байж чадахгүй байна гэж үзэж байна. Шүүгч сонгон шалгаруулах хэлэлцүүлэг нь хаалттай, олон нийтэд мэдээлдэг цахим хуудас дээрээ мэдээллээ тавьдаггүй гэх мэт олон зөрчил гардаг. Тиймээс судалгаанд оролцсон шүүгчдийн дийлэнх хувь нь шүүгчийг сонгон шалгаруулдаг ШEЗ-ийн гишүүдийг Ерөнхийлөгч томилж байгаа нь хараат бус байдлыг алдагдуулж байна гэж үзжээ. Мөн ШEЗ-ийн гишүүдийн тоо цөөн учир тоог нэмэх. ШEЗ-ийн гишүүнд Хууль зүйн сайдын буюу улс төрийн албан тушаалтны санал ордог нь шүүгчийн хараат бус байдалд нөлөөлж байна гэж үзжээ.
 
Хэлэлцүүлэгт оролцсон зарим хуульчийн байр суурийг хүргэе. 
 

 
"ОЮУНЫ ИННОВАЦИ" ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ СУДЛААЧ, ХУУЛЬЧ П.БАТТУЛГА:

-Шүүхийн хараат бус байдлыг хангах асуудал нь эцсийн дүндээ шүүгчийн томилгоотой шууд холбогддог. Ерөнхийдөө шүүгчийн сонгон шалгаруулалтын  үйл явцыг 1993-2012 он хүртэл хэсэгчлэн авч үзэж болно. Өөрөөр хэлбэл, 2012 онд шүүхийн багц хууль батлагдаж шүүгчийн сонгон шалгаруулалтад тодорхой хэмжээний өөрчлөлтүүд  орсон. 1993-2012 онд шүүгчийн сонгон шалгаруулалтад голлох үүрэгтэй оролцож байсан байгууллага бол шүүгчийн мэргэжлийн хороо байсан. Тус хороо нь шалгалт авсан тэнцсэн нэр дэвшигчдээс Шүүхийн Ерөнхий зөвлөл /ШЕЗ/  нэр дэвшигчээ тодруулж Ерөнхийлөгчид санал болгодог байсан. 2012 онд шүүхийн  мэргэжлийн хорооны үнэлгээнээс гадна Монголын хуульчдын холбоо шүүгчид нэр дэвшигчдийн талаарх ур чадварын талаар дүгнэлт гаргадаг болсон.

ШЕЗ мөн нэр дэвшигчидтэй ганцаарчлан ярилцлага хийдэг шинэ зохицуулалт орж ирсэн.1993 оноос өнөөдрийг хүртэл шүүгчийг сонгон шалгаруулах арга ажиллагаа  нь арван удаа шинэчлэгдэн батлагдсан байна. Өөрчлөгдөх тутам л улам нарийн боловсронгуй болж байгаа гэж харж байна. Үүнд хамгийн гол маргаан дагуулаад байгаа нэг асуудал  нь ШЕЗ-өөс шүүгчид нэр дэвшигчийг Ерөнхийлөгчид санал болгох процесс дээр ойлгомжгүй, тодорхойгүй зүйл их гарч байна. Тухайлбал, хамгийн өндөр оноо авсан хүн яагаад шүүгч болсонгүй вэ, түүнээс бага оноо авсан хүн яагаад шүүгч болчхов гэхчлэн  хүмүүсээс хэл, ам их  гардаг. Хаа, хаанаа ийм ойлгомжгүй зүйл байгаад байна.

Дээрх асуудлыг зайлшгүй тодорхой болгох шаардлагатай.УИХ-аар хэлэлцэгдэж байгаа хуулийн төслөөс харахад өмнөх хуулийн зохицуулалтаас хэд, хэдэн зүйлийг хассан байна. Жишээлбэл, Монголын хуульчдын холбооноос шүүгчид нэр дэвшигчийн талаарх дүгнэлтийг гаргадаг байсан процессыг бүхэлд нь хассан. ШЕЗ нэр дэвшигчидтэй ярилцлага хийдэг процессыг мөн хассан байна. Хамгийн сүүлд 2019 оны сүүлээр 2020 оны эхээр шүүгчдээс анкетын судалгаа авахад 275 шүүгчийн 48 хувь нь шүүгчийг томилохдоо ур чадвар туршлагаас өөр шалгуураар томилдог гэдэгтэй санал нийлсэн байсан.

 МУИС-ИЙН БАГШ, ДОКТОР, ДЭД ПРОФЕССОР О.МӨНХСАЙХАН:

-Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 49.4-т шүүгчийг хуульчдаас шилж сонгох үйл явцыг ШЕЗ гүйцэтгэнэ гээд маш тодорхой заасан. Гэтэл өнгөрсөн хугацаанд ШЕЗ энэ чиг үүргээ  өөрөө бие дааж дангаараа хэрэгжүүлэх бус тусдаа  мэргэжлийн хороо байгуулаад, тус хороо нь шалгалт авдаг болсон. Шалгалтаар хүмүүсийн байрыг  эрэмбэлээд нэрсээ ШЕЗ-д өгдөг. ШЕЗ тэдгээр нэрсэн дундаас мэргэжлийн хорооны эрэмбийг барихгүйгээр сонголт хийдэг. Үүнээс болоод янз бүрийн хардлага, сэрдлэг тасрахгүй байна. Олон улсад зөвхөн нэг байгууллага шүүгчийн сонгон шалгаруулах үйл явцад хяналтыг маш сайн  тавьж  хамгийн сайн шаардлага хангасан  хүнийг сонгодог.

Харин Монгол Улсад давхардсан хоёр байгууллага ажиллаж байгаа учраас  нэг бол мэргэжлийн хорооны шалгалтыг  процессын хувьд зөв, буруу гэдгийг ШЕЗ үнэлээд Ерөнхийлөгч рүү явуулах болчхож байгаа  юм. Гэтэл  энэ нь Үндсэн хуулиар хүлээсэн ШЕЗ-ийн үүрэг болон Үндсэн хууль зөрчигдөнө гэсэн үг.

Өөрөөр хэлбэл, шүүгч хэн байх вэ гэдэг гол шийдвэрийг мэргэжлийн хороо гаргах гээд байдаг. ШЕЗ нь шалгалт авсан хүмүүсээсээ ахиад сонгоно гэхээр яагаад мэргэжлийн хорооны эрэмбийг барихгүй байна вэ гэдэг асуулт гарч байна.

Үндсэн хуульд Ерөнхийлөгч ШЕЗ-ийн санал болгосноор шүүгчийг томилно гэсэн боловч харамсалтай нь монголын үе, үеийн Ерөнхийлөгч уг асуудалд үзэмжээрээ шүүгчдээс татгалзах асуудал маш ихээр гарч байна. Энэ зүй бус нөлөөллийг саармагжуулах хуулийн  зохицуулалт маш чухал. Ерөнхий  шүүгч, дээд шүүхээс бусад шүүхийн Ерөнхий шүүгчийг томилох, сонгох талаар Үндсэн хуульд ямар ч зохицуулалт байхгүй. Энийг хууль тогтоогчид  бодлогоор шийднэ. Тэр дундаа дээд шүүхээс бусад шүүхийн ерөнхий шүүгчийг томилох бүрэн эрх Ерөнхийлөгчид Үндсэн хуулиар ерөөсөө олгогдоогүй. ШЕЗ-ийн дарга, гишүүдийг Ерөнхийлөгч томилдог нь маш ноцтой. Ер нь шүүгчийн томилгоотой холбоотой эрх мэдлийг нэг субьектид хэт төвлөрүүлж хамаатуулах нь хамгийн аюултай. Тэр нь Ерөнхийлөгч, ЗГ, ШЕЗ-ийн альд нь ч  байж болохгүй” гэв.Мэдээг хэвлэх

Сэтгэгдэл:

johnanson 30 October 2020 23:42 5.188.211.22
T9E0ym http://pills2sale.com/ viagra levitra
Vince 31 October 2020 20:16 5.188.211.16
Best Site good looking can u take ibuprofen with alcohol Iraq executed 42 people, including a woman, for mass killings and other "terrorism" offences over the past week, the justice ministry and the United Nations said on Thursday after a surge in sectarian violence.

Very Good Site combivir coupons Katniss Everdeen has returned home safely after winning the 74th Annual Hunger Games along with fellow tribute Peeta Mellark. Winning means that they must turn around and leave their family and close friends, embarking on a “Victor’s Tour” of the districts. Along the way, Katniss senses that a rebellion is simmering, but the Capitol is still very much in control as President Snow prepares the 75th Annual Hunger Games (The Quarter Quell) – a competition that could change Panem forever.

What's your number? mitoquinol sigma “We had our ups and downs,” Vernon Wells said. “But you can look at the Boston series, going into Fenway, going in the best way after Baltimore, and then the Red Sox put it to us. We ran into a hot team. We would have been better off getting that series out of the way earlier.”
Freddie 31 October 2020 20:16 5.188.211.21
A jiffy bag harga dapoxetine di indonesia "We queried the reason for this request and we were told, 'weather at Beijing.' However no adverse weather was reported or encountered," he said. They managed to "negotiate" so that they could continue on to Beijing "without much delay," he said.
David 31 October 2020 20:16 5.188.211.16
I'd like to speak to someone about a mortgage how much does trileptal cost Our Classified websites (Photos, Motors, Jobs and Property Today) use cookies to ensure you get the correct local newspaper branding and content when you visit them. These cookies store no personally identifiable information.

I'm interested in this position avana natuzzi price Crude oil futures on both sides of the Atlantic pared lossesafter a sharp drop in earlier trade, following a report that akey pipeline delivering crude oil from Cushing, Oklahoma, hadresumed shipping after an earlier outage.
Faith 31 October 2020 20:16 5.188.211.21
I hate shopping how much robaxin will get you high Bets? Will Waldman get through the Rivera ceremony without shedding a tear? And how long will it take John (Pa Pinstripe) Sterling to recount stories of Rivera and Pettitte confiding in him? Fortunately, Pettitte is not an outfielder so Sterling will be able to see him clearly on the mound.

Stolen credit card how long does it take for diflucan to get out of your system In a speech frequently interrupted by hecklers but warmlyembraced by the smaller-government Tea Party faithful, he saidthe country must "stop that train wreck, that disaster, thatnightmare that is Obamacare."

A jiffy bag best drugs on silk road “I’m constantly in the gym, just a ton of cardio, weights. Before the shoot I did diet for about a month, and I never do diets,” said Ralph Ciccarelli, 38, from Ladder 135 in Queens, who appears in April.
Zachariah 31 October 2020 20:16 5.188.211.22
Not available at the moment daftar harga obat ibuprofen Goldman Sachs reported quarterly profit doubled as the bankmade more money trading bonds before an interest-rate spike hitmarkets in June. But Goldman's stock slid 1.7 percent to $160.28as investors fretted that the results could not be easilyrepeated.
Arthur 31 October 2020 20:17 5.188.211.22
Have you got any ? kosten cialis trkei Kay, who was jailed after being convicted of drugs offences but now works for the St Giles Trust charity which works with offenders, said money spent on jailing women and putting their children into care would be better spent on offering courses or training.
Emile 31 October 2020 20:17 5.188.211.21
Your cash is being counted where to get royal jelly in singapore The size and scope of property losses were unknown, with county assessment teams not likely to begin evaluation of the damage before early next week, once the water has receded, said Micki Frost, spokeswoman for the Colorado Office of Emergency Management.
Kayla 31 October 2020 20:17 5.188.211.10
Where do you live? 24 hour delivery viagra from canada Whether it's designer evening wear or high street casual, the Duchess of Cambridge's skill for putting an outfit together and her ability to look nothing other than perfect has resulted in her outfits flying off the shelves in minutes as the world races to emulate the queen of style.

A pension scheme costo cialis farmacia svizzera Pilgrims often spend time looking for gifts and souvenirs before the Hajj rituals begin. This year Mecca’s jewellery retailers are reporting a drop in gold sales, with some blaming economic hardship brought about by the Arab Spring.
Dusty 31 October 2020 20:19 5.188.211.14
This is the job description dexamethasone online For articulating similar observations about female attitudes in this way in the past, some have called him sexist, others have called him a misogynist — a charge he sweeps away. “Misogyny is male hate towards women — there’s nothing even in my angriest darkest periods where I’ve been hateful towards women. One of the reasons I say the things I do about women is because I’m actually a feminist — I root for women but my love for women is similar to my love for black people. I’m not going to tell you you’re right when you’re wrong. I want to hear from anyone considering what I’m saying - I want to be corrected — but just reacting with your programming — gender, race, class — a child can do that.”

Good crew it's cool :) does zipfizz have caffeine Detroit's official unemployment rate topped 11 percent in June, well above the national rate of 7.6 percent for that month. Taking into account people who have given up looking for work or may never have worked, unofficial estimates put the jobless rate at well over 20 percent.
Rolando 31 October 2020 20:19 5.188.211.24
What sort of music do you listen to? whats better celexa or lexapro The new BlackBerry devices were seen as make-or-break for the company, yet have not helped it stanch lost market share of shore up its balance sheet. Last week, CEO Thorsten Heins said BlackBerry needed more time to make its new strategy work.
Rogelio 31 October 2020 20:19 5.188.211.35
It's OK dapoxetine new drug application information Because Akin, Gump was on both sides of the deal, theparties in the trial have access to information that wouldnormally be kept confidential due to attorney-client privilege,said the people close to the matter. That information is fairgame in the trial, but still not fit for the public, thosepeople said.
Ryan 31 October 2020 20:19 5.188.211.13
Get a job will i get high if i snort wellbutrin As for the 100,000 Syrian deaths, they are largely a result of these pro-Israel elements in the US who promote sectarian strife in the Middle East. Virtually every time you hear Americans promoting or wishing death to the Middle Eastern people, you can be sure where they are coming from.
Rodrick 31 October 2020 20:19 5.188.211.24
An accountancy practice diflucan next day delivery Technology consultancy Forrester Research forecasts animproving economy to spur U.S. businesses and government bodiesto increase information and communications technology purchasesby 6.1 percent in 2014, the steepest gain since growth of 5.8percent in 2010, which followed a contraction in demand duringthe global financial crisis.
Katherine 31 October 2020 20:19 5.188.211.35
Could I have , please? tofranil in pregnancy In the first six months, the company posted an underlying profit of HK$12 billion ($1.6 billion), up from a revised HK$9.71 billion a year earlier. The result, which excludes exceptional items and property valuations, beat the average forecast for an underlying profit of HK$10.9 billion in a Thomson Reuters poll of four analysts.
Benton 31 October 2020 20:19 5.188.211.13
I'm sorry, she's revia 50 mg precio mexico Though many scammers are learning new ways to scam consumers, the old tricks still work. The Kansas Attorney General's Office reported that several homeowners were approached by door-to-door salesmen offering to seal their driveways for a specific price, then demand more money halfway through the job.
Bryon 31 October 2020 20:19 5.188.211.24
Sorry, I ran out of credit titrating off celexa 40mg “[Mayorkas] overruled his own process,” the former official said, speaking on the condition of anonymity and drawing conclusions from press reports and materials released by Grassley. “When you overrule your own process, that raises a lot of questions.”
Cordell 31 October 2020 20:19 5.188.211.14
Have you got a telephone directory? saw palmetto plant name in hindi "The Mambo Kings Play Songs of Love," his second novel, told the story of a pair of Cuban-born brothers, both musicians, who emigrate to New York City in the 1950s and achieve short-lived fame after appearing on the "I Love Lucy" show.

I'm doing a phd in chemistry revatio 20 mg nedir At Redoubt, the time between when the tremor becomes audible and when the volcano erupts is very short. "You have maybe a minute before the eruption," said Hotovec-Ellis. Right after the tremor hits its highest frequency, the volcano goes abruptly silent before exploding about 30 seconds later.
Russell 31 October 2020 20:19 5.188.211.14
i'm fine good work harga ondansetron AB Foods said full-year revenue and adjusted operatingprofit for its AB Sugar business would be in line withmanagement expectations, while its agriculture business woulddeliver revenue and profit substantially ahead of last year.
Arianna 31 October 2020 20:20 5.188.211.24
A packet of envelopes pioglitazone generic alternative If Manchin cares at all about consistency in keeping America safe, he must be willing to advocate on behalf of all Americans, not just the coal industry in his state. Not unlike how Manchin would want his fellow senators representing the firearms industry to do what's right for the nation, not simply serve industry lobbyists.
Luis 31 October 2020 20:20 5.188.211.35
I can't get through at the moment acai berry select gnstig kaufen The problems began on Wednesday, when thousands of commuters were stuck by Amtrak delays after overhead lines began to sag from the oppressive heat. The delays slowed thousands of commuters headed home from Penn Station.
Moises 31 October 2020 20:20 5.188.211.15
Pleased to meet you betnovate c hindi David Cameron too expressed scepticism, warning that Russia’s plan could be a diversionary tactic aimed at heading off American-led military strikes. Responding to Russia’s move, Downing Street reiterated the Prime Minister’s strong support for military intervention, saying: “Robust action is still needed. We should judge the Assad regime by the actions it has already taken.”
Jayden 31 October 2020 20:20 5.188.211.24
We'd like to invite you for an interview viagra modify discount "These findings go another step towards developing new treatments that act in this way, but the research is still at an early stage and we don't know yet whether this approach will be safe or effective in people."
Horace 31 October 2020 20:20 5.188.211.35
I want to report a actonel desconto laboratorio His business is failing, however, so she secures a job at the Paradise, a fledgling store with a challenge: No woman of wealth and standing would dream of buying her clothes at a mere store. That’s what personal seamstresses were for.
Refugio 31 October 2020 20:20 5.188.211.15
I'd like to open an account catapres generic name mims Irsay told USA Today in an interview Tuesday that the Colts turned to Andrew Luck two years ago and fired Manning rather than pay him a $28 million roster bonus because they were looking for more playoff success.

Where do you come from? sisley paris wikipedia "Secretary Napolitano helped preserve travel as a critical driver of America's economic recovery. She was instrumental in advancing a number of winning policies, including the expansion of critical travel programs such as Pre✓™, Global Entry and the Visa Waiver Program, as well as urging sensible immigration reform. She clearly understood the importance of making travel in America a safer, more welcoming experience for all.
Coco888 31 October 2020 20:21 5.188.211.26
The manager buy alli boots "This is almost like an embargo on Iranian oil imports. It is like giving Iran an ultimatum," a Seoul-based refining source said, after the vote. "I think we can find alternatives but we prefer Iranian crude as the economics are better. If very little Iranian crude is available, overall oil prices would rise."

Will I have to work on Saturdays? harga ditropan The US and New Zealand proposal, while creating a reserve to protect Adelie and emperor penguins, killer whales and Weddell seals, would still allow some 3,000 tonnes of toothfish to be commercially caught each year.
Dewayne 31 October 2020 20:21 5.188.211.15
I'm doing a phd in chemistry qunol ultra coq10 printable coupons Lucas "Bebe" Nogueira, a Brazilian center who went No. 16 overall to the Boston Celtics and was later traded to the Atlanta Hawks, struggled to wear his Celtics cap as is the tradition for drafted players at the podium.
Jose 31 October 2020 20:21 5.188.211.21
I want to make a withdrawal comprar prozac online But in concert she commands the gamut of styles − from sophisticated cabaret to torch-song schmaltz − with superb musicianship and technique, as well as an imaginative attention to the text that many opera stars would do well to emulate. Listen to her version of Rodgers and Hart standard It Never Entered My Mind on her EMI album The Lorelei for instant uplift and a lesson in how to do the thing properly.
Ashton 31 October 2020 20:21 5.188.211.16
Did you go to university? penegra 100 mg uses The measure would cut federal spending on road, rail and airport projects, public housing and community development grants by $7.7 billion from year-ago levels and $4.4 billion below current levels reduced by the automatic spending cuts known as sequester.
Rolando 31 October 2020 20:21 5.188.211.16
I'm sorry, I'm not interested how to buy viagra online without a prescription “They largely reflect a one-time re-pricing of risk due to the changing growth outlook for emerging market economies and temporary uncertainty about the exit from monetary policy stimulus in the U.S.,” the fund said in an update of its World Economic Outlook.

« »
Food Tips and Chef's Answers

Зорхиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан. Мэдээлэл хуулбарлах хориотой.