Захиргааны ерөнхий хуулийн гол өөрчлөлт буюу Ерөнхийлөгчийн хориг

УИХ 2019 оны тавдугаар сарын 9-ны өдөр Захиргааны ерөнхий хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг баталсан. Өргөн баригдахаасаа хэл ам дагуулсан энэ хуульд Монгол Улсын Ерөнхийлөгч бүхэлд нь хориг тавьж байгаагаа өчигдөр /2019.05.30/ мэдэгдлээ. Уг хуулийг хэлэлцэхийн өмнө Ерөнхийлөгчийн зүгээс мөн тодорхой санал хүргүүлж, түүний зарим саналыг УИХ хүлээн авсан ч энэ хангалтгүй гэж үзжээ.

 

Захиргааны хуульд оруулсан гол өөрчлөлт юу байсан бэ?

Энэ нь "Улсын Их Хурлаас гаргасан улс төрийн шийдвэрийг хэрэгжүүлэх зорилгоор Засгийн газраас гаргасан батлан хамгаалах, үндэсний аюулгүй байдал, гадаад бодлогыг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой шийдвэр, Улсын Их Хурлаас төрийн өмчийн хувьчлал, ашигт малтмал, байгалийн нөөцийн удирдлага зэрэг асуудлаар төрийн бодлогын үндсийг тодорхойлсонтой холбоотойгоор, тэдгээрийг хэрэгжүүлж буй шийдвэр, үйл ажиллагаа зэрэг нь Захиргааны ерөнхий хуулийн үйлчлэлд хамаарахгүй” гэсэн томъёолол юм.

Анх өргөн барьсан хуулийн төслөөр зохицуулах харилцааны хүрээг хумьсан нь Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн тодорхой санал өгсөн нь нөлөөлсөн. Анхны төслөөр Захиргааны ерөнхий хуулийг бараг үйлчлэлгүй болгох дайны зохицуулалтууд орж ирсэн бөгөөд хэрвээ тэр янзаар батлагдвал Ерөнхийлөгчийн зүгээс хориг тавих нь ойлгомжтой байсан.

Гэсэн ч хоёр тохиолдол гэж хумьсан гэж байгаа нь сонсоход үнэхээр сэтгэл гаргажээ гэж бодогдмоор ч энэ хоёр тохиолдол нь дотроо 200 тохиолдол болон задарч болох, энэ 200 тохиолдол нь улс орны эрх ашиг шууд хөндөгдөх шийдвэр гардаг салбарууд байна.

Хуульд ийнхүү өөрчлөлт орсоноор Засгийн газраас гаргасан батлан хамгаалах, үндэсний аюулгүй байдал, гадаад бодлого, төрийн өмчийн хувьчлал, ашигт малтмал, байгалийн нөөцийн удирдлагатай холбоотой аливаа маргааныг Захиргааны хэргийн шүүх биш Үндсэн хуулийн Цэц хянах болж байгаа юм. Гэвч Үндсэн хуулийн Цэц, Захиргааны хэргийн шүүх гэдэг бол өөр өөр зөрчлийг хянадаг.

Үндсэн хуулийн Цэц нь УИХ-аас баталсан хууль, бусад шийдвэр, тогтоол, Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг, бусад шийдвэр, Засгийн газрын шийдвэр, захирамж, тогтоол, Монгол Улсын олон улсын гэрээ, ард нийтийн санал асуулга, Улсын Их Хурал, түүний гишүүний болон Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн талаар сонгуулийн төв байгууллага /Сонгуулийн ерөнхий хороо/-ын гаргасан шийдвэр, тогтоолыг хянана. Харин Захиргааны хэргийн шүүх нь захиргааны байгууллагаас гаргасан шийдвэрийн улмаас иргэн болоод байгууллагын эрх ашиг зөрчигдсөн эсэхийг хянана. Захиргааны байгууллага гэдгийг "Нийтийн ашиг сонирхлыг илэрхийлэн захирамжилсан шийдвэр гаргадаг нийтийн эрх зүйн этгээд” хэмээн хуульдаа тодорхойлсон. Мэдээж үүнд хамгийн түрүүнд төрийн гүйцэтгэх эрх мэдлийг хэрэгжүүлдэг төв, орон нутгийн бүх байгууллага багтана.


Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хоригийг бүрэн эхээр дороос уншина уу.

 

"Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Х.Баттулга өнөөдөр Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Гучин гуравдугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1 дэх заалт, Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 8 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн Захиргааны ерөнхий хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуульд бүхэлд нь хориг тавилаа. 

Хуульд хориг тавих тухай албан бичгийг Монгол Улсын Их Хурлын дарга Гомбожавын Занданшатарт хүргүүлсэн болно.

 

ХУУЛЬД ХОРИГ ТАВИХ ТУХАЙ АЛБАН БИЧИГ:

Монгол Улсын Их Хурлаас 2019 оны 05 дугаар сарын 09-ний өдөр баталсан Захиргааны ерөнхий хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг 2019 оны 05 дугаар сарын 24-ний өдөр Ерөнхийлөгчийн Тамгын газарт ёсчлон ирүүлсэнтэй танилцлаа. 

Захиргааны ерөнхий хуулийн 3 дугаар зүйлийн хамрах хүрээг эрх зүйн шалгуургүйгээр хэт өргөтгөж байгаа энэхүү хууль нь төрийн эрх мэдэл харилцан тэнцвэртэй байх Үндсэн хуулийн үзэл баримтлал, хууль дээдлэх тухай төрийн үйл ажиллагааны үндсэн зарчим, шүүхэд хандах Монгол Улсын иргэний үндсэн эрх болон хүний эрх, эрх чөлөөг хангахуйц …хууль зүйн болон бусад баталгааг бүрдүүлэх, хүний эрх, эрх чөлөөг зөрчихтэй тэмцэх, хөндөгдсөн эрхийг сэргээн эдлүүлэх үүргийг иргэнийхээ өмнө хариуцах Үндсэн хуулиар хүлээсэн төрийн үүрэгтэй огт нийцэхгүй гэж үзэж байна. 

Захиргааны ерөнхий хуулийн 3 дугаар зүйлийн 3.1.5, 3.1.6 дахь заалтуудын хамрах хүрээг хэт өргөтгөсөн Захиргааны ерөнхий хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 3.1.7.а буюу "батлан хамгаалах, аюулгүй байдал болон гадаад бодлогыг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой шийдвэр” гэсэн дэд заалтын хүрээнд батлан хамгаалах чиглэлээр гаргасан Засгийн газрын тогтоол, Ерөнхий сайдын захирамж, Батлан хамгаалах яам, Зэвсэгт хүчний жанжин штаб, тэдгээрийн харьяа байгууллагуудын захиргааны шийдвэр, үйл ажиллагаа, аюулгүй байдлын салбар дахь Засгийн газрын тогтоол, Ерөнхий сайдын захирамж, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын тушаал, Тагнуулын ерөнхий газар, Цагдаагийн ерөнхий газар, Хил хамгаалах ерөнхий газар, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын захиргааны шийдвэр, үйл ажиллагаа, гадаад бодлогыг хэрэгжүүлэх чиглэлээр гаргасан Засгийн газрын тогтоол, Ерөнхий сайдын захирамж, Гадаад харилцааны сайдын тушаал, харьяа байгууллагуудын захиргааны шийдвэр, үйл ажиллагаа зэрэг нь бүхэлдээ ямар ч ангилал, шалгуургүйгээр шүүхийн хяналтаас гарч байна.

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван дөрөвдүгээр зүйлд "Монгол Улсад хууль ёсоор оршин суугаа хүн бүр хууль, шүүхийн өмнө эрх тэгш байна. Хүнийг …эрхэлсэн ажил, албан тушаал, …боловсролоор нь ялгаварлан гадуурхаж үл болно” гэж заасан бол Арван зургадугаар зүйлд "ажил мэргэжлээ чөлөөтэй сонгох, хөдөлмөрийн аятай нөхцөлөөр хангуулах, шүүхэд хандах” зэрэг Монгол Улсын иргэний эдлэх үндсэн эрх, эрх чөлөөг нэрлэн зааж, хуульчлан баталгаажуулсан. 

Улсын Их Хурлын улс төрийн шийдвэрийг хэрэгжүүлэх нэрийн дор тодорхой салбар дахь Засгийн газрын болон түүний харьяа байгууллагуудын захиргааны шийдвэр, үйл ажиллагааг бүхэлд нь шүүхийн хяналтаас гаргаж буй хуулийн энэ өөрчлөлт тухайн салбарт ажиллагсдын эрх зүйн баталгааг бүрэн алдагдуулах үр дагавартай тул Үндсэн хуулийн дээрх заалтуудад нийцэхгүй юм. Үүнийг хуулийн хэрэгжилтээс үүдэн гарах сөрөг үр дагавруудын зөвхөн нэг жишээ гэж үзэж болно. 

Түүнчлэн Захиргааны ерөнхий хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.3 дахь хэсэгт зааснаар Улсын Их Хурлын хууль тогтоохоос бусад захиргааны шийдвэр, үйл ажиллагаа нь Захиргааны хэргийн шүүхийн хяналтад байдаг бөгөөд Улсын Их Хурлын шийдвэрийг хэрэгжүүлэх нэрийдлээр тодорхой салбар дахь Засгийн газрын болон түүний харьяа байгууллагуудын захиргааны шийдвэр, үйл ажиллагааг бүхэлд нь шүүхийн хяналтаас гаргах нь хуулийн дотоод зөрчилдөөн үүсгэж болзошгүй байна.

 

Захиргааны ерөнхий хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 3.1.7.б буюу "Улсын Их Хурлаас төрийн өмчийн хувьчлал, ашигт малтмал, байгалийн нөөцийн удирдлага зэрэг асуудлаар төрийн бодлогын үндсийг тодорхойлсонтой холбоотойгоор тэдгээрийг хэрэгжүүлж байгаа шийдвэр, үйл ажиллагаа” гэсэн дэд заалтын хүрээнд төрийн өмч хувьчлалын талаарх Засгийн газрын тогтоол, Ерөнхий сайдын захирамж, Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын шийдвэрүүд, ашигт малтмалын талаарх Засгийн газрын тогтоол, Ерөнхий сайдын захирамж, Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын тушаал, Ашигт малтмалын хэрэг эрхлэх газрын даргын тушаал, шийдвэрүүд, байгалийн нөөцийн удирдлагын талаарх Засгийн газрын тогтоол, Ерөнхий сайдын захирамж, Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын болон Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын тушаал, тэдгээрийн харьяа байгууллагуудын шийдвэр, үйл ажиллагаа зэрэг асар өргөн хүрээний асуудал мөн л ямар нэгэн ангилал, шалгуургүйгээр шүүхийн хяналтаас гарч байна.

Түүнчлэн уг дэд заалт нь утга агуулгын хувьд дээрх 3.1.7 дахь заалтдаа захирагдахааргүй, бие даасан хэмжээнд томьёологдсон байна. Тухайлбал, …төрийн бодлогын үндсийг тодорхойлсонтой холбоотойгоор, тэдгээрийг хэрэгжүүлж байгаа шийдвэр, үйл ажиллагаа гэсэн нь 3.1.7 дахь заалтаасаа агуулгын хувьд өөр, бие даасан утга илэрхийлж байгааг анхаарах шаардлагатай. 

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Зургадугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт "Монгол Улсад газар, түүний хэвлий, ой, ус, амьтан, ургамал болон байгалийн бусад баялаг гагцхүү ард түмний мэдэл, төрийн хамгаалалтад байна” гэж заасан бол Арван зургадугаар зүйлд Монгол Улсын иргэн "эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах, орчны бохирдол, байгалийн тэнцэл алдагдахаас хамгаалуулах эрхтэй” гэж заасан. Үүний хүрээнд ашигт малтмал хайх, ашиглахтай холбогдсон үйл ажиллагаанд орон нутгийн саналыг авах буюу харгалзах шаардлагыг хуульчилсан байдаг. 

Хэдийгээр Захиргааны ерөнхий хуульд оруулж байгаа энэ өөрчлөлтөөр замбараагүй, хяналтгүй, үр өгөөж муутай байгаа ашигт малтмалын салбарт өөрчлөлт гарч, байгалийн баялгаа зохистойгоор ашиглах чиглэлд төрийн хяналт сайжран, үр өгөөж нь нэмэгдэнэ гэсэн ойлголтыг нийгэмд түгээж байгаа боловч нөгөө талдаа Улсын Их Хурлын шийдвэрийг хэрэгжүүлэх нэрийн дор Үндсэн хууль болон түүнтэй нягт уялдсан хуулийн дээрх зохицуулалтыг зөрчсөн байдлаар хадгалж, хамгаалах шаардлагатай газар нутагт ашигт малтмал олборлох шийдвэрийг гаргах, ингэж гарсан Засгийн газрын болон түүний харьяа байгууллагын шийдвэрийг шүүх хянахгүй байх, эрх ашиг нь зөрчигдөж байгаа иргэд шүүхээр эрхээ хамгаалуулж чадахгүйд хүрэх зэрэг ноцтой үр дагаврууд бий болох эрсдэлтэй. Энэ нь мөн үүсэж болох сөрөг үр дагавруудын нэг бөгөөд өмч хувьчлалын болон бусад асуудлын хүрээнд ч эрсдэлтэй, эргэлзээтэй зүйлүүд олон байна. 

Иймд Улсын Их Хурлын шийдвэрийг хэрэгжүүлэх зорилгоор гаргасан Засгийн газар, түүний харьяа байгууллагын шийдвэр, үйл ажиллагаа гэсэн томьёолол нь хэрэг дээрээ хууль тогтоох болон гүйцэтгэх эрх мэдлийг нэгтгэн зангидаж, төрийн эрх мэдэл харилцан тэнцвэртэй байх зарчмыг алдагдуулаад зогсохгүй Үндсэн хуулийн Арван зургадугаар зүйлд заасан иргэний үндсэн эрхийн баталгааг бүрнээ алдагдуулахад хүргэж буй тул хуулийн өөрчлөлтийг дахин нягталж үзэх нь зөв гэж үзэж байна. 

Захиргааны ерөнхий хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 3.1.7 дахь заалтын "тайлбар” хэсэгт буй "улс төрийн шийдвэрийг хэрэгжүүлэх” гэсэн томьёололд улс төрийн шийдвэр гэдгийг хэрхэн яаж ойлгохыг хууль зүйн үүднээс тухайлан тодорхойлоогүй байх төдийгүй тухайн ойлголтыг "Улсын Их Хурлын шийдвэрээр Засгийн газарт хүлээлгэсэн эрх, үүргийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор…” гэж "улс төрийн шийдвэр” гэх ойлголтоос тэс өөр утгаар тайлбарласан. Ингэснээр уг хуулийн 3.1.7 дахь "Монгол Улсын Их Хурлын улс төрийн шийдвэрийг хэрэгжүүлэх зорилгоор гаргасан Засгийн газрын дараах шийдвэр” гэсэн заалт нь 3.1.7.а, 3.1.7.б гэсэн дэд заалтуудаа "улс төрийн шийдвэр гэсэн агуулгын хүрээнд” хашиж, хязгаарлах боломжгүйд хүрч байна.

Тодруулбал, уг хуулийн 3.1.7 дахь заалт "тайлбар” хэсгийнхээ агуулгаар буюу "Улсын Их Хурлын шийдвэрээр Засгийн газарт хүлээлгэсэн эрх, үүргийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор гаргаж буй Засгийн газрын болон түүний харьяа байгууллагын шийдвэр, үйл ажиллагааг ойлгоно” гэсэн утгаар тайлбарлагдаж, хууль хэрэглээнд гажуудал үүсэх магадлалтай бөгөөд үүнийг "хоёрдмол утгагүй товч, тодорхой, ойлгоход хялбараар хуулийг бичих” тухай заасан Хууль тогтоомжийн тухай хуулийн шаардлагад нийцээгүй гэж үзэж болохоор байна.

 

Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.8 дахь хэсэгт "Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээн авсан бол хууль, Улсын Их Хурлын бусад шийдвэрийг бүхэлд нь буюу зарим хэсгийг нь хүчингүй болгох, шаардлагатай гэж үзвэл зохих нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хууль, Улсын Их Хурлын бусад шийдвэрийн төслийг хэлэлцэн баталж болно” гэж заасан.

Үүний хүрээнд Улсын Их Хурал Үндсэн хуулиар хамгаалагдсан нийгмийн харилцаа, иргэдийн баталгаатай эдлэх үндсэн эрх, эрх чөлөөнд илт харшилж, зөрчил үүсгэх эрсдэлтэй хуулийг зохих ёсоор засаж, залруулах нь зүйтэй гэж үзэж байна. 

Захиргааны ерөнхий хуулийн 3 дугаар зүйлийн 3.1.7 дахь заалтад буй "улс төрийн шийдвэр гаргах ажиллагаа” гэсэн нэр томьёо, түүний тайлбар нь ойлгомж муутай, Монголын нөхцөлд танил бус гэсэн үндэслэл бүхий шүүмжлэл гарч байгааг үгүйсгэхгүй бөгөөд үүнийг маргаангүй байдлаар өөрчлөн томьёолох боломжтой юм. Тухайлбал "улс төрийн шийдвэр гаргах ажиллагаа” гэснийг "Үндсэн хуулийн эрх зүйн шинжтэй үйл ажиллагаа” гэж өөрчилж болно. 

Захиргааны эрх зүйн салбарт төдийгүй Захиргааны хэргийн шүүхийн практикт өнөөг хүртэл нэг мөр болж чадаагүй, олон янзаар тайлбарлагдан маргаан дагуулдаг, зарим нэг улс орны хууль тогтоомжид тусгалаа олсныг эс тооцвол төдийлөн түгээмэл бус "Улс төрийн шийдвэр гаргах ажиллагаа” гэсэн нэр томьёо, ойлголтыг манайд харьцангуй төлөвшсөн ойлголт болох "Үндсэн хуулийн эрх зүйн шинжтэй үйл ажиллагаа” гэсэн ойлголтоор өөрчлөх нь олон талын ач холбогдолтой. Үүнд: 

Үндсэн хуулийн эрх зүйн шинжтэй үйл ажиллагаа нь Үндсэн хуулийн эрх зүйн хүрээгээр тодорхойлогдох бөгөөд Монголын хууль зүйн шинжлэх ухааны нэг томоохон чиглэл болон хөгжиж байгаа нь энэ талаар цаашид маргалдах магадлалыг эрс багасгана.

Үндсэн хуулийн эрх зүйн шинжтэй үйл ажиллагаа нь агуулгын хувьд өөртөө дээрх улс төрийн шийдвэр гаргах ажиллагаа гэсэн ойлголтыг бүрэн багтаана. Тухайлбал, Засгийн газар, Улсын Их Хурлаас улс төрийн бодлогын үндсэн чиглэлийг тодорхойлох, сонгуулийн амлалтыг хэрэгжүүлэх, улс төрийн өндөр дээд албан тушаалтныг сонгох, томилох, огцруулах үйл ажиллагаа зэрэг нь дан ганц Үндсэн хуулийн эрх зүйгээр зохицуулагдах харилцаа тул захиргааны үйл ажиллагаанд хамаарахгүй юм.

Эх газрын эрх зүйн системтэй голлох зарим орны Захиргааны үйл ажиллагааны тухай хуульд "Үндсэн хуулийн эрх зүйн шинжтэй үйл ажиллагаа” гэсэн нэр томьёо нэгэнт тусгалаа олон хэрэгжиж байх бөгөөд энэ нь захиргааны үйл ажиллагаанд хамаарахгүй гэсэн агуулгыг илэрхийлдэг. Энэ жишгээр хуулийг өөрчилж чадвал Үндсэн хуулийн эрх зүйн харилцаа болон Захиргааны эрх зүйн салбарын харилцааны зааг ялгаа улам тодорхой болж, Монгол Улс дахь энэ хоёр салбар эрх зүйн зохицуулалт боловсронгуй болох, түүний практик нь цаашид олон улсын жишигт хүрэн хөгжих сайн талтай.

Иймд эдгээр асуудлыг харгалзан үзэж, Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Гучин гуравдугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1 дэх заалт, Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 8 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн Захиргааны ерөнхий хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуульд бүхэлд нь хориг тавьж байна" гэжээ.

Мэдээг хэвлэх

Сэтгэгдэл:

Нэр:*
И-мэйл:
Сэтгэгдэл:
ShirleyOptic 31 May 2019 10:22 178.63.3.159
https://tieuppaviation.org/groups/online-gambling-92441 http://www.silvanusinternational.org/groups/online-gambling-95496 http://www.habeshacentral.com/groups/real-money-slots-99458 http://justushub.com/groups/online-casino-81433 http://almoez.pw/forums/topic/online-casino-94348/ http://simeonautoplace.com/forums/user/tonpehard1988 http://sodalimedev.com/groups/casinos-online-80325 http://yoursurveyplus.com/forums/topic/casino-games-89958/ http://niggalations.com/groups/best-online-casino-83583 http://chisteschingones.com/groups/real-money-slots-91091 http://www.puppydates.co.uk/forums/topic/online-casino-bonus-88205/ http://swaniesadventures.com/groups/play-casino-87468 https://gamingproject.eu/groups/casino-online-97677 http://www.savonclub.com/forums/topic/casino-games-real-money-88299/ http://yaztrainingset.com/groups/real-money-slots-81214 http://fanz4life.com/groups/slots-online-87018 http://www.boazandruthpalace.org/forums/topic/slots-casino-games-99034/ http://thelightworkinggroup.academy/groups/online-casino-gambling-84691 http://shifuuniversity.com/groups/casino-online-82520 http://foryourwin.net/groups/play-casino-online-83528

http://www.caribbeanvideomarketing.com/forums/topic/online-gambling-casino-9930
3/ http://www.silvanusinternational.org/groups/slots-casino-games-94667 http://www.roeducation.com/forums/topic/slots-casino-games-80537/ http://bethlehemlutherancherokee.com/groups/slots-casino-games-90753 https://picmeinternational.co.za/groups/casino-games-92381 http://triliferacing.com/forums/topic/casinos-online-91433/ http://www.caribbeanvideomarketing.com/forums/topic/play-casino-online-99967/ http://whitesingles.ca/groups/play-casino-82933 http://dealshappenhere.com/forums/topic/casinos-online-97637/ http://enstitu.net/forums/user/sowkechock1970 http://primeupintl.com/forums/topic/online-gambling-casino-80380/ http://www.gp1.hr/forums/topic/play-casino-online-96902/ http://mylookmyfit.com/groups/casino-games-real-money-88669 http://talkaboutaac.org.uk/forums/topic/play-casino-88458/ http://expharm.co.za/forums/topic/gambling-online-89645/ http://www.godeviant.com/forums/topic/online-slots-94385/ http://inayacreations.com/groups/online-casino-bonus-99475 http://ilearnmedical.co.za/groups/online-casinos-88182 http://www.arjdavidservices.com/groups/gambling-online-88435 http://strangefictionszine.com/groups/casino-games-98328
ShirleyOptic 31 May 2019 12:10 178.63.3.159
http://ithele.co.za/groups/casinos-online-82028 http://www.nexttopathlete.com/groups/play-casino-85629 http://8bittacos.com/forums/topic/casino-games-83733/ http://www.beulahpulse.com/groups/casino-online-84212 http://freefromconnect.com/groups/play-casino-online-98916 http://myblogstories.com/groups/online-casino-83112 http://lookingforlogic.com/forums/topic/best-online-casino-82896/ http://hoteliersconnect.com/forums/user/topesad1982 https://www.shareapin.com/groups/slots-online-96620 http://afrimart.org.au/groups/online-casino-bonus-98430 http://americanhomeandgardenexchange.com/groups/casino-slots-82284 http://ghanasdgs.info/forums/topic/casino-games-real-money-99961/ http://restaurantsintraversecity.com/forums/topic/real-money-slots-85948/ http://aftershowmarket.com/groups/online-casino-86848 http://expresslanguagesonline.com/groups/real-money-casino-90711 http://muhltiply.com/groups/casino-games-real-money-83995 http://helpsindhi.org/groups/casinos-online-81925 https://jokosystems.com/forums/topic/online-casinos-94411/ https://ibeatitfirst.com/forums/user/lorblmenwuss1984 http://muhltiply.com/groups/casino-online-86657
tokaralevebet 31 May 2019 12:26 178.46.206.60
http://ineufa.ru/communication/forum/user/9261/
ShirleyOptic 31 May 2019 13:22 178.63.3.159
http://com.brainwire-ng.com/groups/online-casinos-99604 http://nishathletics.com/groups/online-casino-gambling-91240 http://dealshappenhere.com/forums/topic/casinos-online-85630/ http://ilearnmedical.co.za/groups/online-casinos-90960 http://labinfo.org/groups/slots-casino-games-81196 https://malawiusfriends.com/groups/casino-games-real-money-95138 http://classiccarmarket.co.za/forums/topic/online-casino-81320/ http://myopusdei.com/groups/play-casino-80771 http://usdroneteam.com/forums/topic/play-casino-86973/ http://yoursurveyplus.com/forums/topic/online-gambling-casino-91777/ http://pharaohbank.com/groups/online-gambling-87769 https://www.shareapin.com/groups/play-casino-95812 http://ichl.club/groups/slots-online-98187 http://kriptobalkan.net/groups/online-slots-81377 http://learnandfun.in/groups/online-casinos-97000 http://www.nexttopathlete.com/groups/online-casinos-82789 https://picmeinternational.co.za/groups/online-gambling-casino-85275 http://www.socialshares.net/groups/online-casinos-91662 http://svshowcase.com/groups/casino-games-online-92397 http://hfcircle.com/groups/online-casino-88286

http://select1entertainment.com/forums/topic/best-online-casino-82043/ http://conmuchomoral.es/forums/topic/play-casino-96195 http://www.ccmining.org/groups/casino-games-87269 http://starwarsnewsnetwork.com/forums/topic/online-gambling-82835/ http://faistyle.com/groups/online-casino-bonus-85152 http://genesisos.co.uk/groups/online-gambling-casino-97604 http://enstitu.net/forums/user/cairecvi1984 http://iafob.in/groups/online-casinos-85352 http://arabsdot.net/groups/casino-games-89551 http://www.mensshaving.co.uk/forums/topic/online-slots-91032/ http://helpsindhi.org/groups/casino-slots-81716 http://solartraining.com.au/forums/user/grounagaf1983 http://afrimart.org.au/groups/online-casinos-82780 http://www.funmedia4u.com/groups/online-casinos-98833 http://jyuku.kz/groups/online-casino-bonus-90073 http://www.electricgreencompany.com/groups/slots-casino-games-92146 http://milimaker.com/groups/online-gambling-90812 http://sodalimedev.com/groups/online-casino-96757 http://www.clamcia.com/groups/online-casino-bonus-96169 http://warriorsphere.com/groups/play-casino-90969
ignatmuct 31 May 2019 14:48 178.46.206.60
http://www.top4man.ru/communication/forum/talk/user/100406/
ShirleyOptic 31 May 2019 15:10 178.63.3.159
http://ichl.club/groups/best-online-casino-94487 http://cc-fullz68.com/forums/topic/bonus-casino-99860/ http://talkchinesetoday.com/groups/bonus-casino-80179 http://kisharonsheli.co.il/forums/topic/real-money-slots-89587/ http://nybeergames.com/groups/bonus-casino-83073 http://andysautoonline.com/forums/topic/slots-online-95673/ http://fantasyanddesires.com/forums/topic/real-money-casino-84750/ http://myoralcancersupport.com/groups/casino-online-95329 http://arabsdot.net/groups/casino-games-online-93301 http://thefoundationsofhappiness.com/groups/casino-slots-99893 http://tutorstudents.net/forums/user/chigdini1973 http://razamasjid.org/groups/best-online-casino-81312 http://interpretation-of-oral-radiology.ir/groups/casino-games-slots-98234 http://propertyin28days.net/groups/casino-games-slots-82647 http://bettersightonline.com/groups/real-money-slots-97724 https://www.chronicsouls.com/forums/topic/online-casino-gambling-86619/ http://coworkingrugby.co.uk/groups/real-money-slots-84008 http://charitygrowthlab.com/forums/user/celponer1978 http://thecollectorforum.com/groups/casino-games-real-money-87543 http://whathairtransplant.com/forums/topic/real-money-casino-95522/

http://indianotion.com/groups/slots-online-97994 http://jbht.org/groups/online-gambling-97661 http://jorgerazo.com/groups/casinos-online-83221 http://file-thirteen.com/groups/online-casinos-96040 http://www.musicapromo.net/groups/best-online-casino-92840 http://www.hangingoutforum.com/groups/online-slots-99922 http://dinnerdeployed.com/forums/topic/casino-games-real-money-90693/ https://www.biomimetics-connect.com/forums/topic/online-casino-gambling-89651/ http://www.districtmusicforums.com/forums/topic/real-money-slots-84457/ http://myoralcancersupport.com/groups/casino-news-93817 http://unitedwerize.org/groups/online-casino-gambling-98967 http://www.englishemy.com/groups/casino-bonus-83309 http://www.equipsun.com/groups/real-money-casino-97341 http://www.e2date.com/forums/topic/online-casino-81162/ http://myhotrodlife.com/groups/casino-online-83715 http://southeastqldtourism.com.au/groups/online-casino-gambling-92518 http://fezzed-travellers.org/groups/bonus-casino-91622 http://mylookmyfit.com/groups/casinos-online-92297 http://skilltraderz.com/groups/real-money-casino-85607 http://www.chromiezone.com/forums/user/sforimos1982
SheryllHeK 31 May 2019 16:51 144.76.44.75
http://permaculture.academy/groups/online-casinos-88852 http://www.craftyourfandom.com/forums/topic/online-gambling-84293/ https://www.watersportdating.nl/gegevens-lidmaatschap/lidmaatschap-niveaus/ https://www.twincityclub.com/?p=568 http://asklurae.com/groups/casino-games-online-90317 http://hellasplus.com.au/forums/topic/casino-games-slots-85622/ http://jemedite.org/forums/user/nemamin1981 http://findabiker.com/groups/casino-games-slots-84938 http://expharm.co.za/forums/user/commitam1988 http://www.samsonracioppi.com/groups/play-casino-online-80194 http://www.opinionchest.com/forums/forum/business/ https://www.teamnewrepublic.com/forums/user/idcicoolg1984 http://physicianrevolution.com/forums/user/hecklocer1983 http://globalbusinessacademy.training/groups/play-casino-online-93061 http://www.wendoverrifleclub.co.uk/forums/user/gleefinex1985 http://www.bedrokcommunity.org/forums/forum/general-forum/ http://nybeergames.com/groups/online-gambling-casino-82033 http://thehunterluso.com/forums/user/cumssemas1987 https://picmeinternational.co.za/groups/online-casinos-86471 https://lescandy.com/forums/topic/real-money-slots-85549/
ShirleyOptic 31 May 2019 17:00 178.63.3.159
http://internationalmediacollege.com/forums/user/centvingbe1977 http://axenclub.com/groups/play-casino-online-93098 http://rlcmo.org/groups/gambling-online-81601 http://edual.ir/groups/slots-online-99599 http://legalcolumn.com/forums/user/wiltiile1980 http://icchoir.net/forums/user/cilhindderg1986 http://truthdistiller.com/forums/user/mabiklbe1984 http://grossgrowth.com/forums/user/ertara1986 http://coinfreshtalk.com/groups/online-gambling-90653 http://www.caribbeanvideomarketing.com/forums/topic/online-gambling-82072/ http://westshawcotecottage.co.uk/forums/user/phobene1984 http://sharkskeepmoving.com/groups/casino-news-93288 http://freejackpotbingo.com/forums/topic/online-casino-88445/ http://chennaibuddy.com/groups/slots-online-95418 http://www.everydayinspiring.com/groups/online-slots-96529 http://www.psycholink.lu/groups/online-casino-89144 http://www.marhabayoga.com/forums/topic/casino-slots-82958/ http://dealshappenhere.com/groups/casino-online-89002 http://ceueraiz.org/forums/user/prasagcor1984 http://www.purewatercolour.com/forums/forum/test-1-2/
telicorabe 31 May 2019 17:04 178.46.206.60
http://yaltasch3.ru/user/lysandut/
ShirleyOptic 31 May 2019 17:21 178.63.3.159
http://www.thesophists.com/groups/play-casino-89711 http://kampai.org/forums/user/fecmolo1974 http://thehindumatrimoni.com/forums/user/terabhyi1979 http://pugalur.com/forums/user/spinamen1981 http://scientasia.com/groups/online-casino-98562 http://www.xianpai.org/forums/topic/slots-casino-games-96371 http://henkgeesink.com/groups/slots-casino-games-99948 http://nightryders.com/forums/user/monnomut1984 http://petzplanet.com/forums/user/fuytacit1984 http://tamiyabruiser.com/forums/topic/play-casino-84457/ http://chateadorasenlinea.com/forums/user/fizzlinkdend1988 http://mclubhub.com/forums/user/biocagett1981 http://dealshappenhere.com/forums/topic/online-slots-84569/ http://edual.ir/groups/casino-bonus-98936 http://gamingtheory.org/forums/user/stominca1971 http://yoursurveyplus.com/forums/topic/casinos-online-95732/ http://hail.directory/forums/user/tranmolack1986 http://myhotrodlife.com/forums/user/ovglasar1984 http://sme.guide/forums/user/tropelim1976 http://talkaboutaac.org.uk/forums/topic/slots-casino-games-95751/

http://www.coinsnotesgallery.com/forums/topic/online-casinos-98944/ http://www.watarijournal.com.ng/groups/online-casino-bonus-98808 http://www.heatcheque.co.za/?p=630 http://treerepo.com/forums/topic/online-slots-81091/ https://dating.nigeriansinsouthafrica.co.za/forums/user/momeassurp1970 http://optionsforward.com/forums/user/lacksoucu1985 http://airdrop.academy/forums/user/solegsa1976 http://learn-and-be.com/forums/topic/online-gambling-casino-85679/ http://christians2marriage.co.uk/groups/online-casino-bonus-88642 http://www.craftyourfandom.com/forums/topic/casino-bonus-87063/ http://yoursurveyplus.com/forums/user/rophiti1989 http://tamiyabruiser.com/forums/topic/play-casino-online-85163/ http://shifuuniversity.com/groups/online-casino-gambling-88921 http://hueseek.com/forums/topic/slots-online-96411/ http://bigfishstrategies.com/forums/user/litkude1981 http://coworkingrugby.co.uk/groups/slots-casino-games-89083 http://gymbuddyz.com/forums/user/voltceana1978 http://connectel.sn/forums/user/bikortpar1984 http://20type.ir/forums/topic/casino-games-90184/ https://www.foroswebgratis.com/groups/online-casino-gambling-80509
SheryllHeK 31 May 2019 17:24 144.76.44.75
http://expresslanguagesonline.com/forums/user/ppanoutda1985 http://mclubhub.com/groups/online-casino-gambling-82792 http://imbf.info/forums/user/procbelldis1976 http://unitedwerize.org/?post_type=topic&p=3703 http://www.juristafrica.com/groups/casino-slots-98656 http://www.markushanke.net/?post_type=topic&p=6133 http://www.9jamingle.com/sign-up/ http://sportsnetwork.eu/forums/user/headsrodic1985 http://solh.org/forums/user/gurighkhak1975 http://talkchinesetoday.com/forums/user/diaroyplov1981 http://unitycafe.world/groups/online-casinos-86107 http://iitic.fr/forums/user/hendjosonc1971 https://hockeyclan.com/groups/best-online-casino-98833 http://robbersblog.com/forums/user/granmortre1971 http://my-private-stash.com/groups/casino-online-96511 http://interpretation-of-oral-radiology.ir/forums/topic/online-casino-gambling-
87095/ http://restaurantsintraversecity.com/forums/topic/casino-games-94479/ http://eternalmind.co.uk/forums/user/faideftlo1979 http://glensinos.com/forums/user/sosiris1984 http://madhufriendsclub.com/groups/slots-casino-games-85554
ShirleyOptic 31 May 2019 17:36 178.63.3.159
https://www.redlineradioshow.com/forums/topic/casino-games-94152/ http://morrislibrary.com/groups/casino-games-real-money-88623 http://leflo.co.uk/forums/user/dasurle1975 http://dealshappenhere.com/forums/topic/play-casino-92830/ http://crit-ique.com/forums/topic/online-casinos-87595/ http://bethlehemlutherancherokee.com/groups/online-casino-88586 http://zombiegamers.com/forums/user/nfordesum1985 http://glcbf.com/forums/user/umscarbumc1985 http://metamuslim.co.uk/forums/user/ralighka1985 http://www.heatcheque.co.za/?p=630 http://bittrnet.com/groups/online-casino-bonus-99936 http://darkanagames.com/forums/forum/announcements/ http://www.experiencersingles.com/groups/casino-games-86108 http://eforas.net/groups/online-casino-gambling-93087 http://crowdfundforum.com/groups/casino-slots-84784 http://msradiographer.org/forums/topic/online-gambling-84700/ http://rvitpros.org/groups/real-money-slots-83409 http://www.lasertimepodcast.com/forums/forum/laser-time-show-discussion-2/ http://ibileytraining.com/forums/user/themrede1989 http://tfit.ir/forums/topic/bonus-casino-96309/
SheryllHeK 31 May 2019 17:51 144.76.44.75
http://yooveeo.com/forums/user/nockcoxan1980 http://www.xtrek.com.es/forums/topic/slots-online-95579/ http://rvtravelers.org/forums/user/fibrama1971 http://jemedite.org/forums/user/contlotu1973 http://www.akuntansi.club/forums/user/unewrio1973 http://madhufriendsclub.com/forums/user/credguerpov1974 http://thecollectorforum.com/groups/casino-games-online-81399 http://thehunterluso.com/forums/topic/casino-online-82095/ http://etopteach.ir/forums/topic/casinos-online-89628/ http://solartraining.com.au/forums/user/simpnican1970 http://loglablog.com/groups/slots-casino-games-81714 http://www.watarijournal.com.ng/groups/gambling-online-89469 http://ffvii-remake.net/forums/user/anlena1985 http://topparry.com/groups/online-casino-99767 http://www.techedhub.org/forums/topic/online-casino-91500/ http://ddwave.com/forums/%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90/casino-games-98666/ http://eternalmind.co.uk/forums/user/payragza1977 http://amzncourse.com/forums/user/krawidto1985 http://khairijuha.com/forums/topic/best-online-casino-92902/ http://forum.semgu.kz/forums/forum/latyn-alipbii-zhana-nuskasy-ereksheligi/
ShirleyOptic 31 May 2019 17:57 178.63.3.159
http://jyuku.kz/forums/user/risvares1978 http://comosalirdeladepresion.club/groups/online-casino-bonus-81373 http://thehunterluso.com/forums/user/surentheo1977 http://escolaide.com.br/forums/user/tencvehar1988 http://www.loganhendersonfans.com/topic/online-gambling-96368/ http://mylearningpoint.co.uk/forums/user/cyctefa1986 https://www.cruisingmatch.com/membership-levels/ https://amescon.com/forums/user/critmanre1973 http://unitedwerize.org/?post_type=topic&p=3703 http://www.amecorn.com/groups/casino-gambling-news-91405 http://seaofskills.eu/forums/user/pitfinob1974 http://learn-and-be.com/forums/user/tronpacuz1982 http://findabiker.com/groups/gambling-online-86855 http://www.kylewidner.com/forums/user/grininro1977 http://pharmainspires.co.uk/groups/casino-games-real-money-85608 http://abwabnet.org/groups/online-gambling-80847 http://g3e.org.es/forums/user/borteri1975 http://rectherapywebinars.com/forums/user/reipicsa1985 http://misaa.org/groups/online-slots-87464 http://www.verbal-communication.com/groups/casino-slots-93230
VincentImive 31 May 2019 18:20 91.132.136.227
перейдите на этот сайт http://print-finans.pw/
cukanitene 31 May 2019 19:19 178.46.206.60
http://graphomaniac.ru/user/grecaHethy/
SheryllHeK 31 May 2019 19:32 144.76.44.75
http://shanasa.com/groups/online-gambling-casino-89803 http://ibekind.com/groups/real-money-slots-81403 https://lescent.co.za/forums/user/chronchicford1986 http://deluxeswap.com/forums/user/trannecmi1974 http://oganizepouchanjeayiti.com/groups/best-online-casino-94032 http://drinkgeeks.club/forums/user/inabas1971 http://realtyequity.in/forums/topic/online-casino-gambling-90127/ http://www.nexttopathlete.com/groups/online-casinos-91637 http://imbf.info/forums/user/ranricoun1977 http://miraslezzetler.com/forums/user/usunsneh1971 http://digirides.com/groups/casino-games-slots-94250 http://hecah.com/groups/casino-games-96922 http://midnight.bwdesk.com/forums/user/miodorol1985 http://www.theufwf.com/forums/topic/online-casino-gambling-90845/ http://mclubhub.com/groups/online-casino-gambling-82792 https://domainwebcenter.com/forums/forum/computers-and-internet/ http://muhltiply.com/groups/real-money-casino-99253 http://vkng.team/forums/user/asasde1980 http://violentadegen.ro/topic/online-casino-99097/ http://nybeergames.com/groups/online-gambling-casino-82033

http://darkanagames.com/forums/forum/announcements/ http://honeybrookhoa.com/groups/online-casino-bonus-89933 http://local-lesbian.online/forums/user/centchanti1981 http://thehotdate.club/forums/user/cremtede1980 http://awarrior.org/forums/user/tursbrutid1989 http://vandensstadionai.lt/forums/user/enerdeg1970 http://sportrends.academy/forums/user/repnywars1989 http://mylearningpoint.co.uk/forums/user/cyctefa1986 http://plentyofcuttlefish.com/forums/user/dialeease1982 http://femalecareers.co.uk/groups/bonus-casino-89440 http://2154.cz/forums/user/bralatfai1985 http://techconversion.co.uk/forums/user/statenor1982 http://talkaboutaac.org.uk/forums/topic/online-casino-87029/ http://aro-shield.com/forums/user/dersverso1978 http://techconversion.co.uk/forums/user/tadolti1979 http://haitianmobile.com/forums/forum/introductions/ http://etopteach.ir/forums/topic/online-casinos-98034/ http://expresslanguagesonline.com/groups/online-casinos-85300 http://eversmartapp.com/forums/topic/casino-games-86219/ http://iafob.in/groups/gambling-online-82262
ShirleyOptic 31 May 2019 20:03 178.63.3.159
http://mykooiker.com/forums/user/lviltotca1988 http://okkigo.com/groups/real-money-slots-89341 http://dealshappenhere.com/forums/topic/online-slots-84569/ http://aserfsjournal.com/forums/user/meldblanun1973 http://recycled-pallet.com/forums/user/atteise1974 https://iwantadeal.com/forums/user/hongzunre1978 http://networthcircles.com/groups/casino-online-98053 http://hueseek.com/forums/user/ziebrasec1974 http://universalsuccessacademy.com/forums/forum/general/ http://success-seconds.com/forums/user/tvererle1972 http://permaculture.academy/forums/user/quicarmo1984 http://www.funmedia4u.com/groups/online-casino-bonus-89082 http://slammmm.com/forums/user/ledmigi1986 http://ceueraiz.org/forums/user/tileto1971 http://mediflash.ma/forums/user/botencai1985 https://iwantadeal.com/forums/user/haltlconpar1985 http://humanemd.com/groups/casino-slots-82962 http://kurkino.ru/forums/forum/pervaya-tema-na-forume/ http://buygodslove.com/forums/user/ceabdownchi1981 http://local-lesbian.online/forums/user/centchanti1981
SheryllHeK 31 May 2019 20:12 144.76.44.75
http://niggalations.com/groups/casino-bonus-99798 http://artsimracing.com/groups/online-casinos-91516 http://tata-online.net/forums/user/diezepi1976 http://amzncourse.com/forums/user/krawidto1985 http://youace.eu/topic/online-gambling-93262/ http://ahlosunnahquranacdemy.com/groups/play-casino-81917 http://elamenterpriseltd.com/groups/casino-gambling-news-93256 http://www.heyydeals.com/forums/topic/online-gambling-casino-82043/ http://liderescentral.com/groups/casino-online-99500 http://islamabadwelfare.org/forums/user/llenapfwech1980 http://romanticlinks.net/forums/user/quiwindrun1986 http://learn-and-be.com/forums/topic/casino-games-slots-89073/ http://lbdates.com/forums/user/pecabwall1971 http://khairijuha.com/forums/topic/online-slots-98154/ http://treerepo.com/groups/play-casino-85563 http://wayoftherose.org/groups/casino-slots-80383 http://ceueraiz.org/forums/user/glycesam1986 http://actingupward.com/forums/topic/casino-online-96123/ http://ecocomanda.ru/groups/online-casinos-87061 http://albfriends.com/groups/slots-online-81452

http://sharkskeepmoving.com/groups/casino-news-93288 http://permaculture.academy/groups/online-casinos-88852 http://sme.guide/forums/user/ehslowur1986 http://justmatureswingers.com/groups/real-money-slots-91817 https://amescon.com/forums/topic/slots-online-87754/ http://remnantsgame.com/forums/user/busjahrro1989 http://grossgrowth.com/forums/user/gakarad1970 http://www.funmedia4u.com/groups/online-casino-bonus-89082 http://save-me.org/forums/topic/best-online-casino-88575/ https://victoriasportsnews.com/forums/topic/slots-casino-games-91252/ https://www.nikahhalal.com/membership-account/membership-levels/ http://ffvii-remake.net/forums/user/tranines1988 http://dickgordonjr.com/forums/user/sewedzard1982 http://kpscguru.com/forums/user/tichoocon1970 http://obliby.cz/forums/user/izurun1978 http://automatenews.com/forums/user/towhoho1974 https://www.accoppiamentocani.it/?p=1062 http://conqueringlife.co.uk/forums/user/gretrazla1970 http://dickscave.com/forums/user/expradad1980 http://permaculture.academy/forums/user/goncobank1970
ShirleyOptic 31 May 2019 21:03 178.63.3.159
http://faistyle.com/forums/topic/casino-games-97718/ http://metamuslim.co.uk/forums/user/evlaocrit1979 http://flyesa.com/forums/user/adbinnons1983 http://sodalimedev.com/groups/best-online-casino-94882 http://networthcircles.com/groups/online-casino-98499 http://aro-shield.com/forums/user/tempcamwi1988 http://tutily.com/forums/user/cadeje1976 http://fortnitechat.com/forums/user/lungrighbrew1989 https://www.teamprereg.co.uk/forums/topic/online-gambling-casino-97077/ http://pugalur.com/forums/topic/casino-games-real-money-92433/ http://flyesa.com/forums/topic/gambling-online-94553/ http://santsena.com/forums/user/quigaicu1985 http://tutorstudents.net/forums/user/alsensoe1976 http://pharmainspires.co.uk/groups/play-casino-online-80768 http://linkedin-sports.com/groups/slots-online-95812 http://expresslanguagesonline.com/groups/online-casinos-85300 http://triliferacing.com/forums/user/thelbisup1984 http://clanwotc.com/forums/user/unagvel1980 http://tfit.ir/forums/user/heatforo1978 http://adviserpal.com/forums/user/glanhandrazz1972
bezroCassywer 31 May 2019 21:39 178.46.206.60
http://centernadezhda.ru/index.php?subaction=userinfo&user=myhonDAp
ShirleyOptic 31 May 2019 21:48 178.63.3.159
https://lescandy.com/forums/topic/online-casino-98423/ http://metaverse-academy.com/forums/user/tercofa1975 http://talentprofolio.com/forums/user/brahonbu1982 http://sbanepal.com/forums/topic/online-casino-bonus-80776/ http://isshinryuacademy.com/forums/user/destsnowiv1988 http://abwabnet.org/groups/casino-games-91897 http://2154.cz/forums/user/dewedla1979 http://www.juristafrica.com/groups/online-gambling-88673 http://hotbhabhiji.com/groups/online-casinos-99157 http://bigfishstrategies.com/forums/user/cocwuti1989 https://www.nhchc.org/forums/topic/play-casino-91211/ http://simcast.co.uk/forums/user/ercrochwins1987 https://www.madtrapper.ca/forums/topic/casino-games-online-99617/ http://www.marhabayoga.com/forums/topic/casino-slots-82958/ http://coworkingrugby.co.uk/groups/gambling-online-95694 http://jemedite.org/forums/user/ocwitpi1976 http://albfriends.com/groups/online-gambling-86103 http://www.roadbesttraveled.com/groups/online-casino-bonus-96114 http://metaverse-academy.com/forums/user/blogulclen1976 http://interpretation-of-oral-radiology.ir/groups/casinos-online-99185

http://blogdetodas.com/forums/user/cacuchild1980 http://www.rectrekker.com/groups/casino-slots-86149 http://rlcaz.org/groups/slots-online-82721 http://kappedge.com/forums/user/agrasib1980 http://gst4msme.com/forums/topic/online-casino-gambling-89906/ http://realestatephotographyacademy.com/?post_type=topic&p=873 http://www.loganhendersonfans.com/topic/online-slots-99538/ http://sodalimedev.com/forums/forum/post-discussions/ http://adviserpal.com/forums/user/owoutvir1974 http://abwabnet.org/groups/casino-games-91897 http://bittrnet.com/groups/casino-games-real-money-84224 http://thebrotherhoodoftheblackandgold.com/activity-streams/paa-nib/forums/topi
c/slots-casino-games-97817/ http://uormathsed.co.uk/forums/topic/casino-games-slots-93162 http://trippmacarthurdev.com/forums/user/prololaz1979 http://fortnitechat.com/groups/slots-casino-games-83439 http://www.shivdasani.com/groups/casino-games-online-82601 http://grownfolksoc.com/groups/bonus-casino-99881 http://nightryders.com/forums/user/kellcatlu1977 http://triliferacing.com/forums/user/finodi1976 http://ddwave.com/forums/%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90/casino-games-98666/
SheryllHeK 31 May 2019 21:52 144.76.44.75
http://hochschwarzwald.expert/forums/user/lessmannfur1974 http://coworkingrugby.co.uk/groups/gambling-online-95694 http://excitingnewlife.com/forums/topic/casino-bonus-93539/ http://www.reginaldleger.com/forums/user/tiorelge1976 http://schulzentrum-am-alex.org/forums/user/nuiluxcont1985 http://royalclasses.org/forums/user/rauricde1979 http://skilltraderz.com/groups/play-casino-91752 http://cimac.edu.mx/forums/user/veiteachbu1976 http://visharinag.com/forums/user/comtuti1985 http://dealshappenhere.com/forums/topic/online-casino-bonus-94764/ http://simeonautoplace.com/groups/online-gambling-casino-87924 http://sofiatemple.com/forums/user/meotorlu1979 http://asoonkhoon.com/forums/user/supbulkro1983 http://trumpwinners.com/forums/user/eqkerlo1972 http://dealshappenhere.com/forums/user/carytem1973 http://dealshappenhere.com/forums/topic/casino-online-86035/ https://moderatesingles.com/register/ http://scientasia.com/forums/user/alcelja1985 http://www.schoolpigeon.uk/forums/forum/bradford-secondary-schools/ http://thehunterluso.com/forums/user/surentheo1977

http://grossgrowth.com/groups/online-gambling-85051 http://miopinio.com/forums/user/alemruth1976 http://nargesmasoud.com/groups/bonus-casino-98039 http://findanopponent.com/forums/user/papenec1977 http://hurtboard.org/groups/online-casino-82327 http://pansociety.university/forums/user/backvalgne1981 http://www.rojukiss.co.th/forums/user/terlungtan1986 http://internetcreditrating.com/forums/user/ecsicla1980 http://olassyaba.sch.ng/groups/real-money-casino-90569 http://20type.ir/forums/user/phitenes1977 http://sportrends.academy/forums/user/repnywars1989 http://www.triptoid.com/forums/topic/casinos-online-81705/ http://www.everydayinspiring.com/groups/online-slots-96529 http://muhltiply.com/forums/user/subbocar1985 http://conqueringlife.co.uk/groups/casino-games-online-88721 http://lovelifeloveme.com/groups/slots-online-89966 http://hecah.com/groups/online-gambling-95123 https://hockeyclan.com/groups/online-gambling-casino-86454 http://unlimitedlovestory.com/groups/slots-online-95674 http://dellomorealtors.com/forums/user/khasozac1985
zubovArcale 1 June 2019 00:07 178.46.206.60
http://xn--90ahmjihc1a.xn--90aode8a5c.xn--p1ai/user/hvedofub/
ShirleyOptic 1 June 2019 00:21 178.63.3.159
http://aserfsjournal.com/forums/user/badysva1976 http://digirides.com/groups/online-casinos-95221 http://www.juristafrica.com/groups/real-money-casino-98800 http://trainersedge.biz/forums/topic/casino-games-online-95442/ http://pokemonheroes.com/forums/user/lesnenskoo1970 http://x10grow.com/forums/user/bautesfi1974 http://te-amoo.com/membership-account/membership-levels/ http://myhotrodlife.com/groups/online-casino-89089 http://glensinos.com/groups/play-casino-84517 http://datedick.com/sign-up-first/ http://clique6.com/groups/play-casino-online-85100 http://rvtravelers.org/groups/casino-bonus-82746 https://resourcestable.com/forums/user/riaspikum1973 http://www.hangingoutforum.com/groups/casino-games-online-86927 http://institutodefutbolprofesional.com/forums/user/snotanen1977 http://www.oovideos.com/groups/online-casino-gambling-89610 http://kurkino.ru/forums/forum/pervaya-tema-na-forume/ http://westwoodhillslawrence.com/forums/user/ropareac1973 http://yoursurveyplus.com/forums/topic/casino-slots-82011/ http://shifuuniversity.com/groups/online-casino-gambling-88921

http://internetcreditrating.com/groups/online-casino-83170 http://simcast.co.uk/forums/topic/gambling-online-87672/ http://mclubhub.com/forums/forum/crash-course-biology/ http://peradvice.com/forums/user/ecsporheart1982 http://www.repost.com/groups/best-online-casino-93436 http://thehunterluso.com/forums/topic/casinos-online-91368/ http://second-challenge.com/forum/job-after-workingholiday/ http://pansociety.university/forums/user/veibracra1985 https://perfectdesire.com/forums/topic/slots-online-88382/ http://dealshappenhere.com/forums/user/exsubpa1970 http://foryourwin.net/groups/casino-online-96393 http://fetish-finder.net/groups/gambling-online-99894 http://endordeniers.com/forums/user/byblepo1975 http://vivelavida.net/groups/online-gambling-92169 https://love-and-travel.fr/offres/niveaux-dadhesion/ http://zfetch.com/groups/casino-online-92032 http://enlaspuertas.net/forums/user/mitodisp1983 http://www.rectrekker.com/groups/bonus-casino-97258 http://kisharonsheli.co.il/forums/user/luswatchna1974 http://hfcircle.com/groups/gambling-online-98976
ShirleyOptic 1 June 2019 02:21 178.63.3.159
http://haitianmobile.com/forums/forum/introductions/ http://bbktf.org/forums/topic/online-casino-97928/ http://isshinryuacademy.com/forums/user/atenswol1979 http://www.puppydates.co.uk/forums/topic/play-casino-86771/ http://evolvenevolve.com/groups/online-casino-91345 http://leadershipsurgecourses.com/forums/user/nallage1985 http://worldinnovationacademy.org/forums/user/laubimgoff1988 http://www.margaretmeade.com/groups/online-slots-94996 http://www.skillpaw.com/groups/casino-games-online-92728 http://learn-and-be.com/forums/topic/gambling-online-83634/ http://princetonskills.com/forums/user/tasareel1985 http://tutoreum.com/forums/user/vedessu1987 http://internetcreditrating.com/forums/user/ecsicla1980 http://bikersluv2.com/forums/user/licisso1973 http://pugalur.com/forums/user/spinamen1981 http://faistyle.com/groups/real-money-casino-99087 http://gypworld.com/forums/user/verddarus1974 http://livinginspired.co.za/forums/user/lalasi1987 http://trungtamtinhoc.vn/forums/user/bingcomo1974 http://oganizepouchanjeayiti.com/forums/topic/play-casino-online-96144/

http://darkanagames.com/forums/forum/announcements/ http://agodexperience.com/groups/casinos-online-95678 http://dawsonimaging.com/groups/slots-casino-games-88217 http://alignmentinspirit.com/groups/slots-casino-games-89561 http://solutec-elearning.com/forums/user/roxcane1975 http://islamabadwelfare.org/forums/user/bonricheaps1981 http://www.schoolpigeon.uk/forums/forum/bradford-secondary-schools/ http://webaura.ru/forums/forum/obsuzhdenie-statej-sajta http://legalcolumn.com/forums/user/poniti1978 http://wayoftherose.org/groups/casino-games-91054 http://olassyaba.sch.ng/groups/casinos-online-83757 http://www.reginaldleger.com/forums/user/ringdomil1982 http://hotbhabhiji.com/groups/play-casino-online-93907 http://www.markushanke.net/?post_type=topic&p=6123 http://www.roeducation.com/forums/topic/online-casino-88412/ http://www.hackz24.com/forums/topic/real-money-slots-85161/ http://ways-of-luxury.com/forums/user/onerre1981 http://dritter-lernort.de/groups/online-gambling-casino-83247 http://beautyacademy.ir/forums/user/deuhahcu1979 http://myboscorp.com/groups/online-casinos-88592
muhorClaiGo 1 June 2019 02:21 178.46.206.60
http://petrgosk.ru/communication/forum/user/6630/
ShirleyOptic 1 June 2019 04:12 178.63.3.159
http://metamuslim.co.uk/forums/user/ralighka1985 http://chennaibuddy.com/groups/slots-online-95418 http://scientasia.com/groups/online-slots-92402 http://rockswithfaces.com/groups/play-casino-94221 http://freefromconnect.com/forums/user/bichaha1986 http://www.iap-instant-access-properties.co.uk/forums/user/adefus1986 http://mykooiker.com/forums/user/muwarri1972 http://adviserpal.com/forums/user/owoutvir1974 http://internationalmediacollege.com/forums/user/walkzenas1983 http://realtyequity.in/groups/casino-online-90803 http://leadershipsurgecourses.com/forums/topic/online-gambling-99260/ http://www.loganhendersonfans.com/topic/slots-online-90264/ http://msradiographer.org/forums/topic/online-gambling-84700/ http://edu-kat.com/forums/user/opulcon1982 https://resourcestable.com/forums/user/teimburnan1983 http://princetonskills.com/forums/user/poermouncou1976 http://sindhirishtey.org/groups/online-casino-bonus-82534 http://thepuzzledparents.com/forums/user/ceihanco1971 http://humourpark.com/forums/user/maykronaq1972 https://lescent.co.za/forums/topic/real-money-slots-97527/

http://seonew.ru/forums/user/tuiwelja1989 http://ddungeons.com/forums/user/ameasan1970 http://rlcaz.org/forums/user/pervabo1974 http://www.repost.com/groups/casino-games-real-money-80226 http://buygodslove.com/forums/user/comide1972 http://seniorbeing.com/forums/user/dytuti1975 http://internetcreditrating.com/forums/user/payrange1986 http://southeastqldtourism.com.au/groups/online-casino-91470 http://southeastqldtourism.com.au/groups/casinos-online-86902 http://thebrotherhoodoftheblackandgold.com/activity-streams/paa-nib/forums/topi
c/online-casino-gambling-90837/ https://dreamsorientedcomputing.com/forums/user/liacingver1988 http://www.puppydates.co.uk/forums/topic/online-casino-bonus-98958/ http://webaura.ru/forums/forum/obsuzhdenie-statej-sajta http://humanemd.com/groups/casino-games-real-money-99495 http://foryourwin.net/groups/casino-games-82938 http://nogp.net/?p=16870 https://dreamsorientedcomputing.com/forums/user/therncrisun1983 http://nargesmasoud.com/groups/casino-slots-81916 http://leadershipsurgecourses.com/forums/topic/real-money-slots-90340/ https://lescandy.com/forums/topic/real-money-slots-85549/
astanpsyncNap 1 June 2019 04:30 178.46.206.60
http://cmibiryuch.ru/user/koskohat/
Bokepfluff 1 June 2019 05:10 167.86.89.72
malay bokep http://www.malayporn.mobi/

« »

Зорхиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан. Мэдээлэл хуулбарлах хориотой.